Här utvecklas kunskap

Åsa Bergenheim är rektor på Karlstads universitet sedan november 2011.
Åsa Bergenheim är rektor på Karlstads universitet sedan november 2011.

Här utvecklas kunskap

Universitetens uppgift är att utveckla och bringa vetenskapligt grundad kunskap till människorna om livet, samhället och världen.

TEXT: KATARINA AVERÅS  FOTO: MARIA OBED

- Vi jobbar hela tiden tillsammans med andra aktörer – både från näringslivet och offentlig verksamhet, säger Åsa Bergenheim, rektor på Karlstads universitet. Det handlar om ett stort och brett samhällsengagemang utan att göra avkall på vår akademiska integritet.

Karlstads universitet bildades 1999 och är ett av de yngsta i Sverige. Traditionen med högre utbildning sträcker sig dock mycket längre tillbaka än så. Historien börjar redan 1843 då lärarutbildningen startade. Under lång tid var Karlstad en filial till Göteborgs universitet innan Högskolan i Karlstad blev en egen myndighet 1977.

Går hand i hand

Åsa Bergenheim är noga med att påpeka att utbildning och forskning måste gå hand i hand. Sedan hon tog över som rektor den 1 november 2011 jobbar hon medvetet för att alla forskare ska undervisa – och alla lärare ska forska.

- Det är ett synsätt som är vanligt internationellt, men tyvärr ovanligt på svenska universitet, konstaterar hon. Men det är min övertygelse att det är så vi måste arbeta. Forskningskompetens är färskvara och att möta de nya unga studenterna är inspirerande för oss alla.

- Kunskap utvecklas där perspektiv möts. Ju fler perspektiv, desto komplexare bild, desto mer krävande reflektion och desto djupare kunskapsutveckling.

Lektorerna vid Karlstads universitet uppmuntras att använda 20 procent av sin arbetstid till kompetensutveckling.

- Det betyder att de får möjlighet att ägna sig åt sin forskning var femte vecka.

Redo för arbetslivet

Studenterna som tar examen från Karlstads universitet har gjort sig kända för att vara väl förberedda när de ska ta nästa steg ut på arbetsmarknaden. I ett blogginlägg refererar Åsa Bergenheim till vad Högskoleverkets särskilda utredare sa vid ett besök nyligen. ”Studenterna vid Karlstads universitet har bäst möjligheter av alla till arbetslivsanknytning i sin utbildning!”

- Diskussionen handlade om hur vi har byggt upp samverkan med regionens arbetsgivare, förklarar hon. Här finns mentorsprogram, gästföreläsare, arbetsmarknadsdagar, uppdragsbörs och en väl fungerande studentinkubator i Drivhuset.

- Att på ett bra sätt knyta samman vår utbildning med arbetslivet är också ett exempel på vad jag menar med samhällsengagemang.

Nödvändiga prioriteringar

Utmaningen för Karlstads universitet, och många andra universitet, är att få forskningsanslagen att räcka till.

- Vi tilldelas 200 miljoner kronor per år i statliga medel till forskning. Det är väldigt lite pengar i de här sammanhangen. Därför är det extra viktigt för oss att göra rätt prioriteringar och att satsa på några få utvalda områden där vi har styrka att vara riktigt vassa och där vi ser en potential att bli ännu starkare. Just nu befinner vi oss mitt i denna prioriteringsprocess för framtiden.

Taggar: 

Jobbmöjligheter

Ett nytt intressant jobb är en god anledning att flytta till Värmland. Det behövs många fler värmlänningar inom flera av länets branscher..

Personlig rådgivning

Vi vill ge dig värdefull information om hur det är att leva och bo i Värmland. Här hittar du länkar och annan nyttig information. Läs mer

#Skönavärmland

Det finns säkert något du tycker är extra skönt med Värmland. Ta en bild, lägg upp den på Instagram och tagga #skönavärmland. Sedan är det bara att njuta.

Läs mer