Kommuner

Kommuner

Kommunerna har ett offentligt uppdrag att ge medborgarna service inom många olika områden. De ansvarar bland annat för grundskolor och gymnasier, barn- och äldreomsorg, sociala frågor, bibliotek, gator, parker, renhållning, vatten och avlopp. Det arbete som sker i kommunerna har alltså stor betydelse för medborgarnas vardagsliv, trygghet och arbetsmarknaden på orten och i regionen.

Kommunerna styrs av folkvalda politiker. Det högst beslutande organet är kommunfullmäktige där ledamöterna är direkt valda av medborgarna.

I Värmland finns 16 kommuner. Landskapet Värmland omfattar även kommunerna Karlskoga och Degerfors som tillhör Örebro län. Dessutom har Hällefors kommun valt att samarbeta med Värmland när det gäller besöksnäringen.

Jobbmöjligheter

Ett nytt intressant jobb är en god anledning att flytta till Värmland. Det behövs många fler värmlänningar inom flera av länets branscher..

Personlig rådgivning

Vi vill ge dig värdefull information om hur det är att leva och bo i Värmland. Här hittar du länkar och annan nyttig information. Läs mer

#Skönavärmland

Det finns säkert något du tycker är extra skönt med Värmland. Ta en bild, lägg upp den på Instagram och tagga #skönavärmland. Sedan är det bara att njuta.

Läs mer

Värmlands
att-göra-lista

Värmlands att-göra-lista är ett av verktygen för att genomföra det vi gemensamt har kommit överens om i Värmlandsstrategin.

Läs mer