Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Uppgiften är att se till att mål inom en rad olika politikområden uppnås, samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelsen jobbar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer värmlänningar.

Värmlands landshövding är Kenneth Johansson som tillträdde 2012.

Länsstyrelsen har hand om frågor som spänner över hela samhällsområdet. Verksamheten omfattar bland annat krishantering och räddningstjänst, djurskydd och veterinära frågor, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, lantbruk, livsmedelskontroll, naturvård och miljöskydd, internationella relationer, integration, hållbar samhällsplanering och sociala frågor. 

Länsstyrelsen Värmland har drygt 200 medarbetare.

Jobbmöjligheter

Ett nytt intressant jobb är en god anledning att flytta till Värmland. Det behövs många fler värmlänningar inom flera av länets branscher..

Personlig rådgivning

Vi vill ge dig värdefull information om hur det är att leva och bo i Värmland. Här hittar du länkar och annan nyttig information. Läs mer

#Skönavärmland

Det finns säkert något du tycker är extra skönt med Värmland. Ta en bild, lägg upp den på Instagram och tagga #skönavärmland. Sedan är det bara att njuta.

Läs mer

Värmlands
att-göra-lista

Värmlands att-göra-lista är ett av verktygen för att genomföra det vi gemensamt har kommit överens om i Värmlandsstrategin.

Läs mer