Region Värmland

Region Värmland

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans har bildat för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur och folkbildning i Värmland.

För bättre samverkan

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans har bildat för att samla arbetet för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur och folkbildning i Värmland under ett paraply. Med en god samverkan i frågor som rör Värmlands utveckling, till exempel kring vägbyggen, bredband och energifrågor, är chansen större att lyckas än om varje kommun skulle bedriva samma arbete på egen hand. 

Förutsättningar för tillväxt

Allt Region Värmland gör handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt i Värmland. En tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Värmland ska vara en plats där människor vill bo, och där företag vill etablera sig, verka och utvecklas.

Organisationen bildades år 2001 som ett kommunalförbund. Sex år senare ändrades organisationen i samband med att riksdagen beslutade att varje län får bilda samverkansorgan som kan överta ansvaret för en rad statliga uppgifter från länsstyrelserna.

Sedan 2007 har Region Värmland ansvaret för bland annat infrastrukturplaneringen i regionen, det vill säga de frågor som rör järnväg, väg, sjöfart och flyg. Region Värmland ansvarar även för fem folkhögskolor och flera regionala resurscentra, bland annat Dans i Värmland, Energikontor Värmland och Värmlandsarkiv. 

Region Värmland har i uppdrag av regeringen att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram, en samlad strategi för hur Värmland ska arbeta för att utvecklas.

Region Värmland ansvarar för att utveckla och samordna den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län i egenskap av Kollektivtrafikmyndighet.

Politiskt styrd organisation

Region Värmland är en politiskt styrd organisation. Det högst beslutande organet är regionfullmäktige. De 64 ledamöterna väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige. Politikerna i regionstyrelsen och regionfullmäktige är alltså inte är direkt valda utan väljs indirekt. Den politiska sammansättningen i regionfullmäktige speglar därmed den politiska sammansättningen i Värmlands kommuner och landsting. 

Jobbmöjligheter

Ett nytt intressant jobb är en god anledning att flytta till Värmland. Det behövs många fler värmlänningar inom flera av länets branscher..

Personlig rådgivning

Vi vill ge dig värdefull information om hur det är att leva och bo i Värmland. Här hittar du länkar och annan nyttig information. Läs mer

#Skönavärmland

Det finns säkert något du tycker är extra skönt med Värmland. Ta en bild, lägg upp den på Instagram och tagga #skönavärmland. Sedan är det bara att njuta.

Läs mer

Värmlands
att-göra-lista

Värmlands att-göra-lista är ett av verktygen för att genomföra det vi gemensamt har kommit överens om i Värmlandsstrategin.

Läs mer