Värmlands att göra lista

Värmlands att-göra-lista

 

Värmlands att-göra-lista är ett av verktygen för att genomföra det vi gemensamt har kommit överens om i Värmlandsstrategin. Alla aktörer i Värmland kan gå in på den och berätta vad de gör för att målen i Värmlandsstrategin ska nås. Ambitionen är att visa på vem som gör vad när det gäller Värmlands utveckling på ett tydligt och öppet sätt.

Listan sorterar aktiviteterna efter de fyra prioriterade områdena. Läs mer om dem här.

Här kan du läsa mer om Värmlandsstrategin, om de åtta värmländska styrkorna och om de 33 målen i strategin.

Senaste aktiviteterna

Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

På varmlandsbilder.se delar Lars Brander med sig av sina fotografier från Värmland, ett sätt att få fler att upptäcka hur fint det är att bo och leva i Värmland.

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet. 

Senast avslutade aktiviteterna

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar. 

Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft!

Kulturavdelningen på Torsby kommun har under tiden oktober -
november arrangerat tre evenemang med titeln "Kulturellt knytkalas" där vi skapat kulturella möten på en öppen scen, utan föranmälan.

Filtrera att-göra-listan

Prioriterade områden

Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för att skapa ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för trygghet, tillhörighet och en god hälsa för alla.

I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa.

I Värmland uppmuntras utbildning och kompetensutveckling hela livet. Alla erbjuds god utbildning utifrån sina förutsättningar.

Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland. Vi har bra pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god bredbandstillgänglighet.